Donders

Advocatuur

Gespecialiseerd in Strafrecht, Jeugdrecht, Personen- en Familierecht

Lees meer Contact

OVER DONDERS ADVOCATUUR

Het kantoor kenmerkt zich door een persoonlijke aanpak, waarbij het belang van de cliënt voorop staat. Donders Advocatuur kan voor u werken op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand als u daarvoor in aanmerking komt.

Indien het voor u, bijvoorbeeld vanwege uw gezondheid, niet mogelijk is op kantoor langs te komen, dan is het ook mogelijk een afspraak op locatie te plannen.

Meer informatie over

Donders Advocatuur

Donders advocatuur is een jong laagdrempelig advocatenkantoor dat is opgericht in 2020 door mr. Fanny Donders.

Op ons kantoor kunt u terecht voor verschillende rechtsgebieden, zoals het Strafrecht, Jeugdrecht en Personen- en Familierecht:
Strafrecht (volwassenen en minderjarigen*)

Bent u uitgenodigd voor een verhoor bij de politie? Heeft u een uitnodiging gekregen voor een OM-zitting of een dagvaarding ontvangen voor de rechter? Neemt u dan contact op met ons kantoor. Ook voor andere strafrechtelijk gerelateerde vragen kunt u terecht bij ons kantoor.

Als u wordt aangehouden door de politie en u wenst bijgestaan te worden door een advocaat met ervaring binnen het strafrecht; dan kunt u aan de politie doorgeven dat u graag bezocht wilt worden door mr. Fanny Donders.

Er zal altijd samen met u gekeken worden naar de beste strategie voor uw zaak.
Jeugdrecht* (bijv. OTS, uithuisplaatsing en gesloten jeugdzorg)

Krijgt u te maken met de Raad voor de Kinderbescherming of een jeugdzorgorganisatie? Dreigt uw kind onder toezicht te worden gesteld of uit huis te worden geplaatst. Neemt u dan contact op met ons kantoor.

Het belang van een minderjarige staat voor Donders Advocatuur altijd voorop.
Personen- en Familierecht (bijv. echtscheiding, alimentatie, omgang, gezag en afstamming)

Wanneer u als partners of ouders uit elkaar gaat of u heeft bijvoorbeeld een conflict met uw ex-partner, dan komt daar veel bij kijken. In emotioneel opzicht is dit vaak een zware periode waarbij het belangrijk is dat iemand u objectief kan bijstaan. Donders Advocatuur kan u op een objectieve en professionele manier bijstaan, met daarbij ook aandacht voor uw persoonlijke situatie. Donders Advocatuur zal altijd trachten in een zo goed mogelijk onderling overleg afspraken te maken met uw ex-partner. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan kan Donders Advocatuur u bijstaan in een juridische procedure. *Lid van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten.

mr. Donders heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • - Personen- en Familierecht;
  • - Strafrecht.

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Contact opnemen

Vragen, opmerkingen of advies nodig? Neem contact op en wij zullen z.s.m. reageren.

Donders Advocaten

OVER FANNY DONDERS

Mr. Fanny Donders
fanny@dondersadvocatuur.nl

mr. Fanny Donders is sinds januari 2010 advocaat en in het bijzonder gespecialiseerd in het Strafrecht, Jeugdrecht en Personen- en Familierecht


‘In 2009 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Tijdens mijn studie heb ik vrijwilligerswerk verricht bij de Rechtswinkel in Tilburg. Daarna ben ik zeven jaar als advocaat werkzaam geweest bij een advocatenkantoor in Tilburg. Ik heb mij in die periode voornamelijk bezig gehouden met het Strafrecht, Jeugdrecht, Personen- en Familierecht. Via verschillende cursussen en opleidingen heb ik mij steeds verder gespecialiseerd in de rechtsgebieden waarin ik werkzaam ben zodat ik u zo goed mogelijk bij kan staan. Daarnaast treed ik ook op als bijzondere curator voor minderjarigen in afstammingsprocedures bij de rechtbank.’DONDERS ADVOCATUUR

Kosten

Eerste afspraak
Neem contact op met ons kantoor voor een vrijblijvende afspraak.


Gesubsidieerde rechtsbijstand (‘pro deo’)
Donders Advocatuur zal altijd samen met u bekijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Als u daarvoor in aanmerking komt dan betekent dit dat de overheid een deel van uw kosten betaalt, afhankelijk van uw inkomen en vermogen (in beginsel van twee jaar terug).
Tijdens het eerste gesprek zal dit met u worden besproken. Om zo snel mogelijk te kunnen bepalen of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand wordt aangeraden uw belastingaangifte of –aanslag van twee jaar geleden mee te brengen naar uw eerste afspraak.


Uurtarief
Indien u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan zal er in samenspraak met u een uurtarief overeengekomen worden voor de te verrichten rechtsbijstand.


Contact opnemen

Adresgegevens

Donders Advocatuur

Sint Josephstraat 126D, 5017 GL Tilburg

Telefoonnummer: 013 470 02 19

Fax: 013 470 07 34

E-mail: info@dondersadvocatuur.nl

Website: www.dondersadvocatuur.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Afspraken worden in beginsel niet ingepland op woensdagen.

Spoedeisende kwesties
Heeft u een spoedeisende vraag buiten kantooruren om? Neemt u dan contact met ons op via: 06 – 23 47 30 04.

Afspraak op locatie
Voor cliënten die bijvoorbeeld fysiek niet in staat zijn het kantoor te bezoeken, kan in onderling overleg een andere locatie gekozen worden voor uw afspraak.

Copyright © 2021 DondersAdvocatuur.nl. Creatie: LogoLove